Nieuws

Lees hier actueel nieuws uit de kinderopvang.

Evolutie van het aantal kinderbegeleiders in de groepsopvang .

Bron: Kinderopvang – Evoluties op vlak van personeel, plaatsen en subsidies – 22 februari 2023

Opgroeien hanteert voor deze ratio volgende definitie voor groepsopvang: de verhouding tussen het aantal VTE kinderbegeleiders of verantwoordelijke begeleiders ten opzichte van de vergunde opgestarte capaciteit van de organisatoren die ons personeelsgegevens met begeleiders bezorgden. Dit leidt tot het resultaat in onderstaande tabel.

Een opdeling per trap is niet eenduidig te bepalen. Personeel is enkel gekend per organisator en binnen deze organisator kunnen verschillende subsidietrappen aanwezig zijn.

Capaciteit (vergund- opgestart)Aantal VTERatio
20226153310064,556,1
2021613209793,676,3
2020599019584,026,3
2019589099449,086,2
2018567659094,656,2
2017557568812,266,3
2016541868664,386,3
2015503828098,666,2

Voor de gezinsopvang wordt er geen ratio berekend. We tellen per locatie 1 begeleider. Voor een overzicht van het aantal plaatsen en locaties verwijzen we naar de website: https://www.opgroeien.be/cijfers-en-publicaties/kinderopvang-babys-en- peuters/cijfers-op-maat-0#Babys_Peuters. Hierin zitten ook het aantal onthaalouders in werknemersstatuut.

Vanaf 2015 waren er 121 VTE voor werknemers onthaalouders voorzien. Vanaf 2017 werd dit verhoogd naar 314 VTE. In 2022 werd dit verder verhoogd naar 586 VTE.