Veelgestelde vragen

 • Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.
 • Deze persoon staat in voor de begeleiding van (een groep) kinderen. Dit omvat
  • de dagelijkse omgang met en de verzorging van de kinderen,
  • het begeleiden van vrij spel,
  • het organiseren van verschillende soorten spelactiviteiten
  • het opvangen van licht zieke kinderen en kinderen met extra zorgbehoeften (bijv. moeilijke eters of mindervalide kinderen). Het kan gaan om baby's, peuters, kleuters en/of lagere schoolkinderen.
  • In je aanpak zorg je ervoor dat elk kind zich goed voelt en in zijn ontwikkeling gestimuleerd wordt. Dit doe je door rekening te houden met de gevoelens, de gewoonten, de behoeften, de omgeving, de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
  • Je kan de kinderen boeien en enthousiasmeren.
  • Je zorgt voor structuur in het dagelijkse leven van de groep en je betrekt de kinderen bij het plannen van de activiteiten en het opstellen van de huisregels.
  • Je anticipeert op gevaarsituaties en je behoudt het groepsoverzicht.
  • Je hebt dagelijks contact met de ouders bij de breng- en haalmomenten en overlegt met hen over de aanpak van hun kind.
  • Je zorgt ervoor dat nieuwe kinderen en hun ouders zich snel thuis voelen. Je werkt samen en overlegt met collega's en de verantwoordelijke en je neemt deel aan teamvergaderingen. Je zorgt voor het dagelijks opruimen en het inrichten van de leefruimte, de rustruimte en de buitenspeelruimte.
  • Je hebt oog voor hygiëne en voor mogelijke veiligheidsrisico's.
  • Je kan deze job ook uitoefenen op zelfstandige basis, als onthaalouder.
  Vind alle info op de site van Kind en Gezin.
 • Je organiseert en start recreatieve activiteiten op voor kinderen of jongeren volgens het specifieke karakter van de organisatie (buitenschoolse opvang, vakantiecentrum, vrijetijdscentrum, ...). Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een groep kinderen of jongeren begeleiden tijdens verblijven met overnachting, de activiteit van een team coördineren en een vakantie- of vrijetijdscentrum voor kinderen of jongeren leiden. Je werkt in recreatiecentra, vakantiecentra, socioculturele centra, verenigingen, .... Je komt in contact met kinderen of jongeren. Je werk kan vereisen dat je meerdere dagen of weken van huis weg bent (vakantiecentra). Je werk varieert naargelang het regime (met of zonder overnachting, ...) en het soort activiteit (buitenschoolse opvang, vakantiekolonie, ...).